Γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση στον νέο ιστότοπο του 2ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης.